O Traballo de Fin de Grao permite mostrar a adquisición dos contidos formativos e as competencias asociadas ao título de forma integrada

Presentación TFG FCCED (Pulsa na imaxe para ver a presentación do TFG)

O TFG forma parte dos planos de estudos de todo título oficial de grao. Nos graos que se imparten na Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte (en diante, FCCED) equivalen a 6 créditos ECTS no Grao en Educación Infantil, Grao en Educación Primaria e Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte. Deberá ser realizado de xeito persoal e autónomo polo estudantado, seguindo as orientacións do persoal titor académico.

O TFG estará orientado a que o estudantado amose a capacidade de integración de diversos contidos formativos e competencias asociadas ao título, axustándose ao contemplado en cada unha das memorias respectivas dos graos e á súa concreción nas guías docentes.

 

Traballo Fin de Grao 2022/2023

Documentos xenéricos

Liñas temáticas de TFG ofertadas para o curso 2022/2023

 

Calendario de defensa do TFG

Convocatoria Depósito Defensa
Fin de carreira
(outubro 2022)
22/09/2022 e 23/09/2022 06/10/2022 e 07/10/2022
Horario e tribunais
1º cuadrimestre
(febreiro 2023)
02/02/2023 e 03/02/2023 16/02/2023 e 17/02/2023
Horario e tribunais
2º cuadrimestre
(xuño 2023)
05/06/2023 e 06/06/2023 21/06/2023 e 22/06/2023
Horario e tribunais
2ª oportunidade
(xullo 2023)
10/07/2023 e 11/07/2023 21/07/2023 e 24/07/2023
Horario e tribunais

 

Coordinación do TFG

Mª Begoña Paz García
+34 986 801 735
vic.ed.edu@uvigo.es